Ratkaisukeskeistä valmennusta ja tukea lapsiperheille
rentouden kautta

Jenna Koskinen - Healt Coach, Coach, Muutosvalmennus

Lapsen syntymä on aina elämänmuutostilanne.

Lapsen hyvinvoinnin lisäksi vanhemmat tarvitsevat tilanteessa monenlaista tukea. Epävarmuus ja monet uudenlaiset tunteet ja niiden kanssa yksin jääminen saavat jaksamisen koetukselle. 


Vanhemmuuden ja äitiyden vahvistamisen tueksi:

Itsetuntemus

Itsetuntemus on vahvaa yhteyttä omaan itseen, ja kaiken sen tunnistamista mitä meissä tapahtuu, mitä kaipaamme ja tarvitsemme tullaksemme nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenämme. Kun tunnet itsesi, voit olla läsnä myös muille ilman, että ehdytät oman jaksamisesi loppuun. Itsetuntemus on myös omien rajojen tunnistamista.

läsnäolo & pysähtyminen

Lapsiperhearjesta iloitsemisen pohja löytyy läsnäolon taidosta. Ensin on pysähdyttävä ja oltava läsnä tässä ja nyt, jotta voit nauttia siitä mitä on, ja suunnata itseäsi kohti niitä asioita, joita toivot elämääsi lisää tai joihin kaipaat muutosta.

henkinen
hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi on kaikkea sitä mitä meissä tunteiden, ajatusten ja kokemusten tasolla tapahtuu, ja mikä antaa meille merkityksellisyyden ja tyytyväisyyden tunteen. Kun voit henkisesti hyvin, voit kokea olevasi turvassa omassa kehossa ja mielessäsi.

itsemyötätunto

Monesti olemme kovin ymmärtäväisiä ja kannustavia muita ihmisiä kohtaan, mutta miten puhut itsellesi? Itsetuntemuksen ja läsnäolotaidon kautta myötätunto itseä kohtaan vahvistuu. Haluat olla itsesi puolella, suhtaudut lempeydellä ja rakkaudella kaikkiin osiin itsessäsi.

ihmissuhteet

Vuorovaikutus on meille ihmisinä hyvin tärkeää. Meillä jokaisella on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi (niin lapsilla kuin aikuisilla). Se miten koemme maailmaa ja kuinka toimimme ihmissuhteissamme, on heijastus omasta sisäisestä maailmastamme.

yhteys

Tarvitsemme yhteyttä muihin ihmisiin, mutta myös itseemme. Yhteydentarve on meissä jo vauvasta lähtien. Kun yhteys omaan kehoon ja mieleen on vahva, pystymme vanhempina luomaan tietoisesti vahvemman yhteyden myös lapsiimme.

Tasapainoa tavallisen arjen tueksi

KAIPAATKO SINÄKIN ARKEEN TILAA HENGITTÄÄ,
OLLA TAAS OMA ITSESI, JA TUNTEA OLOSI RAUHALLISEKSI, TYYTYVÄISEKSI JA JAKSAVAISEKSI PERHEARJENKIN KESKELLÄ?

Äitiys ja vanhemmuus on aina elämänmuutostilanne. 

Äidiksi kasvaminen tuo esiin paljon uusia, erilaisia tunteita ja kokemuksia, joissa ollaan kiinni jatkuvalla syötöllä. Vauvan tarpeiden tulkitseminen ja arjen uudelleen sovittaminen on usein jännittävää ja stressaavaa aikaa, ja vanha elämänmalli asioiden suorittamisesta uhkaa vallata myös lapsiperhearjen. Omat odotukset ja toiveet eivät automaattisesti toteudukaan ja yksin vauvan kanssa kotiin jääminenkin saattaa enemmänkin ahdistaa. 

 

YHDENKÄÄN ÄIDIN EI PITÄISI JÄÄDÄ YKSIN.

 

♥ Vahva YHTEYS omaan itseen
on jaksamisesi perusta, jota vahvistamalla vahvistat myös yhteyttä vauvaasi ja muihin ihmisiin.

♥ TIETOISUUS omista tarpeista ja toiveista, omista vahvuuksista ja itselle tärkeistä asioista auttaa rakentamaan kestävää pohjaa koko perheen hyvinvoinnille.

♥ LUOTTAMUS JA RENTOUS tekee arjesta iloista, kevyttä ja juuri sen näköistä kun haluat sen olevan. Voit hellittää liiasta puristamisesta, jatkuvasta kontrolloimisesta ja elämän suorittamisesta. 

 

VOIMA LÖYTYY SINUSTA

"Arjen tasapaino löytyy pysähtymisen ja rentouden kautta"

Huolista
Ratkaisuihin ja Läsnäoloon

Moikka, olen Jenna, itsetuntemusvalmentaja ja rentoutusohjaaja Kaarinasta. Autan äitejä ja vanhempia löytämään yhteyden itseensä ja hellittämään elämän suorittamisesta, jotta he voivat nauttia tavallisesta arjesta ja kasvattaa lapsistaan tulevaisuuden ihmeidentekijöitä.