Jenna Koskinen
Valovoima Coaching

ajankohtaista

ALKAVAT KURSSIT JA RYHMÄT

TUNNELUKKOTERAPIAN KÄYNNIT OPISKELIJAHINTAAN -50% KESÄKUUN LOPPUUN ASTI!

Tunnelukkoterapia eli skeematerapia pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan, ja keskeisinä lähestymiskulmina on tunnetaidot, läsnäolo, sekä ratkaisukeskeisyys

Tunnelukot ovat lapsuudessa syntyneitä tapoja reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä vallitsevissa tilanteissa.  

Tunnelukkoterapian tarkoituksena on tunnistaa ja tiedostaa ja sen myötä vapauttaa lapsuudessa selviytymiseen perustuneet mallit, jotka saattavat ohjata elämäämme hyvin vahvasti myös aikuisuudessa. Kun lukkiutuneet, tässä hetkessä toimimattomat tunteet ja käyttäytymismallit vapautetaan, voit elää vapaammin ja rohkeammin oman näköistä elämää ja tehdä tietoisia ratkaisuja itsesi ja läheistesi hyväksi. 

Tunnelukkoterapiaan pohjautuva työskentely sopii hyvin esim. haitallisten toimintatapojen purkamiseen, erilaisten psyykkisten haasteiden selvittämiseen ja lievän masennuksen hoitoon.

Se ei kuitenkaan sovellu akuutin kriisin, psykoosin tai suurien akuuttien tilanteiden terapiaksi.

Käytän tunnelukkoterapiassa myös muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä health coachingista, NLP:stä ja rentoutushoidoista, tilanteen mukaan.